Aktualizačná príprava

Aktualizačná príprava je nadstavbové štúdium pre pracovníkov vo výške, ktorým sa v bežnom roku končí platnosť preukazu.

Poslaním aktualizačnej prípravy je oboznámenie účastníkov s novými právnymi predpismi z oblasti bezpečnosti pri práci vo výške s použitím špeciálnej horolezeckej techniky. Na aktualizačnú prípravu sa pracovníci hlásia prihlasovacím formulárom a ďalej sa riadia uvedenými pokynmi. 

Trvanie kurzu je 8 hodín. Aktualizačná príprava sa končí preskúšaním. Po ukončení obdrží účastník nový preukaz pracovníka vo výške v dvojjazyčnej slovensko-anglickej verzii s platnosťou na ďalších 5 rokov.

Prihlasovanie

Na aktualizačnú prípravu sa prihláste vyplnením a odoslaním prihlášky na email . V prihláške uveďte: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu bydliska, telefón a email. Prihlášku vyplňte korektne i s diakritikou a údaje vypĺňajte starostlivo – na ich základe budeme vopred vyhotovovať nové preukazy platné 5 rokov.

Po odoslaní prihlášky obdržíte e-mailom potvrdenie o prihlásení.

Po odoslaní prihlášky do troch dní uhraďte poplatok, v opačnom prípade budete zo zoznamu prihlásených vyčiarknutí. Každý účastník je právoplatne prihlásený až dňom pripísania úhrady na bankový účet.

Právoplatne prihlásených účastníkov pozývame na kurz e-mailovou pozvánkou.

Prihlásenie cez internet je možné najneskôr 1 deň pred začiatkom kurzu.

Ak sa niekto neprihlási na aktualizačnú prípravu vopred, môže ju absolvovať spolu s ostatnými, ale preukaz mu bude dodatočne zaslaný poštou.

Údaje pre platbu

 • Adresa:
  MS SLOVAKIA s.r.o.
  Mánesovo námestie 3
  851 01 Bratislava
 • Číslo účtu:
  3169766451/0200
 • Suma: podľa platného cenníka
 • Variabilný symbol: XXDDMMRRRR (XX - číslo kurzu, DDMMRRRR - deň, mesiac a rok narodenia)
 • Správa pre prijímateľa: priezvisko a meno 

Pomôcky

Na aktualizačnú prípravu si prihlásený účastník prinesie:

 • občiansky preukaz
 • písacie potreby

Aktuálne termíny aktualizačnej prípravy


14.1.2022 | Bratislava, Billiard Club Lavos
11.2.2022 | Dubnica nad Váhom, Stredná odborná škola
18.3.2022 | Nitra, Agroinštitút
22.4.2022 | Piešťany, ROBO Piešťany a.s.
13.5.2022 | Bratislava, ASA s.r.o.
10.6.2022 | Piešťany, ROBO Piešťany a.s.
15.7.2022 | Bratislava, ASA s.r.o.
16.9.2022 | Piešťany, ROBO Piešťany a.s.
14.10.2022 | Bratislava, ASA s.r.o.
11.11.2022 | Piešťany, ROBO Piešťany a.s.
9.12.2022 | Bratislava, ASA s.r.o.


Až do odvolania platí pre účasť na všetkých podujatiach režim OP (očkovaní + po prekonaní covid-19) a použitie rúšok!

Na aktualizačnú prípravu kurzistov pozývame podľa termínu z predchádzajúceho roka. Tohto kurzu sa môžu zúčastniť aj nepozvaní účastníci.

Adresa

MS SLOVAKIA s.r.o.
Mánesovo námestie 1231/3
851 01 Bratislava

E-mail

office@msslovakia.eu
kurzy@msslovakia.eu

Telefón

+421 905 209 439
+421 948 599 998

Fakturačné údaje

IČO 35840811
DIČ 2021676855