Základný kurz

Kurz typu A pre pracovníkov vo výške s použitím špeciálnej horolezeckej techniky (s prístupom po lane) je rozdelený na domácu prípravu (dištančná časť – 1 deň) a prípravu v školiacom stredisku (prezenčná časť – 3 dni). Ukončený je záverečnou skúškou. Absolvent kurzu obdrží preukaz pracovníka vo výške v dvojjazyčnej slovensko-anglickej verzii s platnosťou 5 rokov (predĺženie platnosti ‑ pozri Aktualizačná príprava).

Kurz typu X pre pracovníkov vo výške bez lanového prístupu trvá 5 hodín v školiacom stredisku. Absolvent kurzu obdrží preukaz pracovníka vo výške v dvojjazyčnej slovensko-anglickej verzii s platnosťou 1 rok. Pravidelné obnovovanie kvalifikácie sa uskutoční každý rok (pozri Preškolenie).

Prihlasovanie

Na základný kurz sa prihláste vyplnením a odoslaní prihlášky, ktorú nájdete po kliknutí na zvolený kurz uvedený nižšie. Prihlášku vyplňte korektne i s diakritikou – údaje sú spracovávané do preukazov.

Po odoslaní prihlášky obdržíte e-mailom potvrdenie o prihlásení a vaše meno sa objaví v zozname prihlásených účastníkov pod podrobnými informáciami o príslušnom kurze.

Maximálny počet účastníkov v kurze je 6. Účastníci sú do kurzu zaraďovaní podľa poradia zaslaných prihlášok.

Po odoslaní prihlášky do troch dní uhraďte poplatok, v opačnom prípade budete zo zoznamu prihlásených vyčiarknutí. Každý účastník je právoplatne prihlásený až dňom pripísania úhrady.

Právoplatne prihlásených účastníkov pozývame na kurz e-mailovou pozvánkou.

Prihlásenie cez internet je možné najneskôr 2 dni pred začiatkom kurzu, potom už len telefonicky alebo e-mailom.

Údaje pre platbu

 • Adresa:
  MS SLOVAKIA s.r.o.
  Mánesovo námestie 3
  851 01 Bratislava
 • Číslo účtu:
  3169766451/0200
 • Suma: podľa platného cenníka
 • Variabilný symbol: XXDDMMRRRR (XX - číslo kurzu, DDMMRRRR - deň, mesiac a rok narodenia)
 • Správa pre prijímateľa: priezvisko a meno 

Pomôcky a výstroj

Na základný kurz si prihlásený účastník prinesie:

 • občiansky preukaz
 • písacie potreby
 • potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti

Na kurz typu A si účastník navyše prinesie:

 • bezpečnostný postroj (resp. aspoň sedačku)
 • HMS karabínu
 • 2-3 karabíny s poistkou
 • zlanovaciu brzdu
 • 2-3 slučky
 • tenisky so svetlou podošvou do telocvične

Aktuálne termíny základných kurzov


September 2021 | 17.–19.9.2021, Gymnázium Piešťany
Základný kurz pracovníkov vo výške typu „A“ aj „X“
Teoretická príprava 17.9.2021 O 13:00
Praktický výcvik a záverečné preskúšanie 18. a 19.9.2021 o 9:00

Október 2021 | 15.–17.10.2021, Gymnázium Piešťany
Základný kurz pracovníkov vo výške typu „A“ aj „X“
Teoretická príprava 15.10.2021 O 13:00
Praktický výcvik a záverečné preskúšanie 16. a 17.10.2021 o 9:00

November 2021 | 12.–14.11.2021, Gymnázium Piešťany
Základný kurz pracovníkov vo výške typu „A“ aj „X“
Teoretická príprava 12.11.2021 O 13:00
Praktický výcvik a záverečné preskúšanie 13. a 14.11.2021 o 9:00


Na všetkých školeniach až do odvolania povinné negatívne testy a respirátory (resp. rúška).

Základný kurz typu A – kurz pre pracovníkov vo výške s použitím horolezeckej techniky.
Základný kurz typu X – kurz pre ostatných pracovníkov vo výške.
Minimálny počet prihlásených je 4 osoby, maximálny počet je 6 osôb.
Dotazy zodpovieme na č. 0905 209 439.

Adresa

MS SLOVAKIA s.r.o.
Mánesovo námestie 1231/3
851 01 Bratislava

E-mail

office@msslovakia.eu
kurzy@msslovakia.eu

Telefón

+421 905 209 439
+421 948 599 998

Fakturačné údaje

IČO 35840811
DIČ 2021676855