360

Kurzy pre výškových pracovníkov

V roku 2013 sme získali oprávnenie Národného inšpektorátu práce č. VVZ-0189/13-07.1 na školenie pracovníkov vo výške s použitím špeciálnej horolezeckej techniky.

Organizujeme kurzy s problematikou ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci vo výške s použitím špeciálnej horolezeckej techniky. 

Základný kurz

Organizujeme 2 typy základných kurzov: pre pracovníkov vo výške s použitím špeciálnej horolezeckej techniky a pre pracovníkov vo výške bez lanového prístupu. Absolvent kurzu obdrží preukaz pracovníka vo výške v dvojjazyčnej slovensko-anglickej verzii.

Viac informácií

Aktualizačná príprava

Trvanie kurzu je 10 hodín. Je určený pracovníkom vo výške, ktorým sa v bežnom roku končí platnosť preukazu. Jeho poslaním je oboznámiť účastníkov s novými právnymi predpismi v oblasti. Končí sa preskúšaním.

Viac informácií

Preškolenie

Jedná sa o každoročné preskúšanie z obsahu základného kurzu a o oboznámenie s novinkami v oblasti. Dĺžka trvania je 3 hodiny a pracovníci obdržia prezenčnú pečiatku.

Viac informácií

Cenník kurzov

  • Základný kurz typu A (5 a viac účastníkov): 85,- € / osobu
  • Základný kurz typu A (1-4 účastníci): 425,- € spolu za celý kurz alebo dohodou
  • Základný kurz typu X (2 a viac účastníkov): 50,- € / osobu
  • Aktualizačná príprava: 50,- € / osobu
  • Preškolenie: 40,- € / osobu
  • Vystavenie nového preukazu mimo aktualizačného cyklu: 5,- €

Cena aktualizačnej prípravy a preškolenia sa znižuje o 5,- € u tých účastníkov, ktorí boli vyškolení alebo preškolení v našom vzdelávacom stredisku v predchádzajúcom roku.

Každý účastník kurzu obdrží platný daňový doklad (faktúru pri platbe vopred, resp. pokladničný doklad  pri platbe na mieste v hotovosti).

Aktuálne termíny kurzov


MS18-004a | Základný kurz typu A | Bratislava – Piešťany | 20.-21.4.2018 | Podrobnosti a prihlasovanie

MS18-004x | Základný kurz typu X | Bratislava | 20.4.2018 | Podrobnosti a prihlasovanie

MS18-004b | Aktualizačná príprava | Bratislava | 20.4.2018 | Podrobnosti a prihlasovanie

MS18-004c | Preškolenie - oboznámenie | Bratislava | 20.4.2018


MS18-005b | Aktualizačná príprava | Bratislava | 4.5.2018 | Podrobnosti a prihlasovanie

MS18-005c | Preškolenie - oboznámenie | Bratislava | 4.5.2018


MS18-006a | Základný kurz typu A | Bratislava – Piešťany | 15.-16.6.2018 | Podrobnosti a prihlasovanie

MS18-006x | Základný kurz typu X | Bratislava | 15.6.2018 | Podrobnosti a prihlasovanie

MS18-006b | Aktualizačná príprava | Bratislava | 15.6.2018 | Podrobnosti a prihlasovanie

MS18-006c | Preškolenie - oboznámenie | Bratislava | 15.6.2018


Kliknite na Podrobnosti a prihlasovanie a overte si počet voľných miest v kurze.
V prípade záujmu kolektívu od 5 členov zorganizujeme výcvik podľa dohovoru i v inom termíne.

Adresa

MS SLOVAKIA s.r.o.
Mánesovo námestie 1231/3
851 01 Bratislava

E-mail

office@msslovakia.eu
kurzy@msslovakia.eu

Telefón

+421 905 209 439
+421 948 599 998

Fakturačné údaje

IČO 35840811
DIČ 2021676855